Novinky/Oznamy


S T R E D Y - Filmové večery u nás v BISTRE :))

  STREDA:  6.11.2019  -    Ž E N Y   V   B E H U   13.11.2019  -   V Š E T K O    A L E B O    N I Č  20.11.2019  -   Ú S M Ě V Y    S M U T N Ý C H    M U Ž Ú  27.11.2019  -   P O    Č O M    M U Ž I    T Ú Ž I A 
 Tečíme sa na vás, každá deň a v stredu aj s výborným filmovým záťitkom...  Sme tu pre vás, od 78 00 do minimálne 20 00 každý deň... :)))